Graag wil ik mij die mij niet kennen aan u voorstellen.
Mijn naam is Arjan Gelder, 71 jaar. Ex ondernemer met ervaring in o.a. de financiële wereld, kunststofkozijnen, arbeidsbemiddeling, marketing. (Zo nu en dan neem ik nog opdrachten aan). Daarnaast in loondienst: Assurantie en journalistiek.

Politiek in mijn jonge jaren actief binnen de JOVD en VVD. Maar constateerde al ruim 35 jaar geleden, dat dit niet bij mij paste. Toen al zag ik dat het puur zijn volksvertegenwoordiger ook toen al bij de VVD niet aanwezig was en brak dan ook met de liberalen.
Rond 2002 nog opgetrokken met Pim Fortuyn. Veel van zijn denkbeelden zijn verder ontwikkeld binnen door mij opgezette initiatieven.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden, dat de huidige overheid niet in staat is de maatschappelijke problemen op te lossen. Dit geldt ook bij het huidige corona beleid. Door verkeerde besluiten wordt de rekening steeds neergelegd bij de inwoners.
Men overziet veelal ook niet de consequenties. Vooraf wordt amper nagedacht en komt men niet verder als na verloop van tijd te monitoren. Of er slachtoffers hierdoor zijn gevallen speelt geen enkele rol.
Op vele terreinen zijn wij in het verleden beduveld, waar wij nu nog de wrange vruchten van plukken.
Het begrip: “Volksvertegenwoordiger” zal eerst weer serieus genomen moeten worden. Nu zit men er alleen maar voor de kijkcijfers en eigen belang en daar pas ik voor!!
Verbinding is mijn credo. De val van het college op 1 september is dan ook een groot voorbeeld. Puur haantjes gedrag met politieke spelletjes. Voor mij gaat het om de zaak. Partijen die zo handelen zijn eenvoudig ongeloofwaardig.
Wanneer ik in de Raad kom zal ik mij volledig in dienst stellen van de burger en naar hen luisteren. Eens per maand wil ik de mogelijkheid bieden mensen bij mij thuis te ontvangen en luisteren naar problemen, waar mensen mee te kampen hebben en kijken waar de oplossingen liggen. Vaak is de hobbel naar de fractiekamer te groot.
In 2015 stond ik op het Malieveld met een duidelijke boodschap:https://www.youtube.com/watch?v=4oo_W5XNeeo. Het is er niet beter op geworden.
In juni 2016 werd uitgegeven mijn boek: “De puinhopen van de Nederlandse politiek” : https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6776


Al vanaf 2007 strijd ik voor een beter Nederland, waarbij de kernwaarden zijn: “Rechtvaardigheid, Transparantie, Eerlijkheid en Democratisch denken.”
Daarbij ben ik de grondlegger van de inmiddels opgeheven beweging Wil NU en Eerlijk en Recht.
Het lukte niet hiermee aan de verkiezingen deel te gaan nemen en ben uiterst verheugd, mij uiteindelijk te hebben aangesloten bij Hart Voor Vrijheid, omdat ik zie dat deze partij als enige het verschil kan gaan maken. In feite zijn verschillen in denken binnen de huidige partijen in Alkmaar uiterst gering.
https://www.youtube.com/watch?v=OyuszA6-idQ
Met de onderstaande punten wil ik mij gaan inzetten voor een beter Alkmaar:

 

1. Er zal een duidelijk plan moeten komen, om dakloosheid op te lossen. Artikel 25 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
stelt het recht op wonen.

 

2. Uithuisplaatsingen van kinderen gebeuren vaak op dubieuze gronden zonder aan waarheidsvinding te doen. Er zal een tijdelijke onafhankelijke commissie terugplaatsing moeten komen, die onafhankelijk zal gaan kijken naar de gronden. En wanneer blijkt dat het onacceptabel is, zal het opnieuw aan de rechter moeten worden voorgelegd. Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de gemeente. Maar neemt te weinig de regie.
 

3. De controle op de financiën zal verstevigd moeten worden. Duidelijk zal moeten worden, waar het geld aan wordt uitgegeven.
Dit geldt o.a. bij de WMO, waarbij organisaties te snel subsidies kunnen krijgen zonder verdere controle.

 

4. De participatie maatregels zullen naar de achtergrond moeten worden gebracht. Zo zal de voordeur regeling zo veel mogelijk moeten worden losgelaten. Dit kan ook helpen bij het terugdringen van het woning tekort
 

5. De regio taxi die in 2016 is afgeschaft zal terug moeten komen. De bereikbaarheid met het OV is onvoldoende. Voor o.a. ouderen is dit veelal een probleem.
 

6 Vanaf het begin van de corona crisis is er voor verkeerde beleidskeuzes gekozen, wat onze samenleving uit elkaar heeft gespeeld. De vraag die je je mag stellen is: “Waarom doen wij niet zoals bij voorgaande pandemieën? Bescherm ouderen en kwetsbaren, maar laat de economie eenvoudig doorgaan in het belang van de ouderen en kwetsbaren”.
Hieruit voort is een ware massa hysterie ontstaan met alle gevolgen van dien. Onderzoeken wijzen uit dat de schade steeds groter zal worden, zowel economisch als medisch met als wij niet oppassen honderdduizenden doden, niet door corona maar: “Armoede, psyche, eenzaamheid, uitgestelde zorg en zelfdoding”.
Vooral kinderen krijgen het steeds zwaarder, een toekomstige generatie loopt zo gevaar met leerachterstanden en stress.
Belangrijk is dat wij ook in Alkmaar de zorg op orde krijgen. Onverantwoorde bezuinigingen en systeemwijzigingen plus toenemende bureaucratie hebben zorg gedragen, dat uiteindelijk deze zorgcrisis is ontstaan.
Er zal geïnventariseerd moeten worden, wat er nodig is dit in de toekomst niet opnieuw te doen plaatsvinden. Doen wij dit niet, dan zullen wij gaan van lockdown naar lockdown en zal er uiteindelijk weinig overblijven.
Zeker zal zo o.a. de horeca worden afgebroken. Het levensgeluk van duizenden mensen wordt zo teniet gedaan en dat zullen wij moeten voorkomen.

 

7. Om de besmettingen van virussen tegen te gaan zal ionisatie gepromoot moeten worden. Wetenschappelijke onderbouwing wordt genegeerd. De inzet tot wijziging bouwbesluit kan hierbij helpen.
 

8. De menselijke maat zal terug moeten komen. De gemeente zal eenvoudiger bereikbaar moeten zijn. Digitalisering is niet altijd de oplossing.
 

9. Het begrip recherche bij de politie zal meer serieus genomen moeten worden. Nu wordt te snel gesproken over civiel, om maar snel van het probleem af te zijn.
 

10. Bij hulpverlening zal gelden: "Gelijke monniken, gelijke kappen.” Maatschappelijke problemen, waarbij bewind de uitkomst is zal op de zelfde wijze moeten worden beoordeeld als b.v. bij asiel. Dus zal de ondersteuning het zelfde moeten zijn.
 

11.Vrijheid is het meest belangrijke wat er bestaat. Een tweedeling is dan ook onaanvaardbaar. De QR code werkt averechts. 2G is dan ook onaanvaardbaar!!!
 

12. Duidelijk mogen zijn dat niet in alle gevallen provinciaal en rijks beleid zonder bepaalde discussie gevolgd zal worden. In alles zal de positie van Alkmaar leidend dienen te zijn.                                                                                     

=================